Quick Search
GO
 
 

Testimonials

คุณปรึกษา
"คุณ Thitiporn เท่าที่ได้ติดต่อพนักงานขาย กล่าวคือ คุณฐิติพร ตั้งแต่เริ่มต้น น้องมีการให้ข้อมูลที่ดี ชัดเจน และสามารถตอบคำถามของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว ติดต่อประสานงานได้ดี มีประสิทธิภาพ และได้ให้การบริการอย่างเป็นมิตร ตรงไปตรงมาดี"
คุณระวิวรรณ
"คุณ Tasawan ต้องขอชื่นชมพนักงานเนื่องจากครั้งแรกที่เข้ามาดูโครงการ ก่อนที่จะตัดสินใจเข้าพักก็ได้ดูหลายโครงการมาก พนักงานขายให้รายละเอียด ตั้งใจบริการมาก ทั้งในเรื่องการใช้งานวัสดุ การเข้าออกระบบต่างๆ รวมถึงทัศนียภาพด้านนอก ทุกคนที่มาดูในวันนั้น (ประมาณ 6 คน) ให้ความเห็นว่า มีความตั้งใจและใส่ใจกับลูกค้า มีการติดตามผลในทันที ระหว่างการดำเนินการ เนื่องจากอยู่กรุงเทพฯ ทำให้ไม่สามารถเดินทางเข้ามาโครงการได้สะดวก ก็ได้รับการบริการสะดวกทุกอย่าง วันหยุด-กลางคืน หลังเวลาเลิกงานก็ตอบไลน์ทุกครั้ง ขอบคุณมากๆ นะคะ"
Ms.Cynthia
"คุณ Thitiporn Thitiporn is friendly and professional. I'va had a wonderful experience renting an apartment through her. She is very quick to respond to all of my questions and concerns and explained everything in great detail."
คุณสุจันทร์
"คุณ Tasawan มนุษย์สัมพันธ์ดี การสื่อสารข้อมูลครบถ้วน กระชับรักษาเวลาลูกค้า มีความรู้ในงานอสังหาฯ ที่อัพเดท บริการรวดเร็ว เอาใจใส่งานและลูกค้า เห็นผลงานชัดเจน ไว้ใจเชื่อถือได้ในการรักษาความเป็นส่วนตัวในข้อมูลของลูกค้า"
คุณวรลักษณ์
"คุณ Tawalporn ให้ข้อมูลชัดเจน เข้าใจง่าย สุภาพอ่อนน้อม และมีจิตใจของการบริการเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งมีความเป็นกันเอง และเอื้อเฟื้อให้ความช่วยเหลือดีมาก"
คุณอนุชา
"คุณ Tawalporn ให้ข้อมูลดีมาก เป็นกันเอง ช่วยเหลือในหลายอย่างได้ดี มีใจบริการ ให้ข้อมูลได้ชัดเจน เข้าใจ ให้คำแนะนำตำปรึกษาเหมือนเพื่อนแนะนำเพื่อน เห็นแก่ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ อำนวยความสะดวกประสานงานทำให้ราบรื่น บริการหลังการขายดีมาก ตอนนี้สนิทกันเหมือนเพื่อน รู้สึกสบายใจมากๆ ที่ได้มาใช้บริการที่นี่ ให้ข้อมูลรวดเร็ว ตรงความต้องการ แนะนำเลยครับ"
คุณธัญญพร
"คุณ Supaporn การทำงานของพนักงานและผู้บริหารทำงานเป็นมืออาชีพ ทุกอย่างชัดเจน ถูกต้อง เอาใจใส่ลูกค้า และเป็นมิตรดี สรุปประทับใจในการบริการ และการซื้อขายครั้งนี้"
Mr. Frith
"คุณ Thitiporn Good service, take good care of customer, also give me reliable informations"
คุณปารณีย์
"คุณ Leelanuch ดีมากค่ะ ดูแลดีมาก เป็นกันเอง เข้าใจลูกค้า ช่วยแก้ปัญหาได้ดีมาก ติดต่อประสานงานดี สุภาพเรียบร้อย ติดตามผลดี ช่วยอธิบายขั้นตอนต่างๆ ได้เข้าใจ ทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจซื้อ"
คุณแสงเดือน
"คุณ Tawalporn พนักงานขายบริการดีมาก การพูดจาไพเราะ เข้าใจอธิบายในรายละเอียดของโครงการได้เข้าใจ และประทับใจในทุกจุด ให้คำแนะนำต่างๆ ได้ดีมาก รวมทั้งประสานงานให้เกิดความราบรื่นและเรียบร้อย ประทับใจมากๆ ค่ะ"
คุณจันทิรา
"คุณ Tawalporn ให้บริการดีมาก ให้ข้อมูลที่ละเอียดถูกต้องครบถ้วน ตอบคำถามได้อย่างรวดเร็ว มีความรู้เกี่ยวกับโครงการเป็นอย่างดี ทำให้ตัดสินใจซื้อในครั้งแรกที่เจอกัน พูดนำเสนอขายได้ดีมาก ตรงตามความต้องการของลูกค้า ตั้งใจทำงาน ใส่ใจในรายละเอียดต่างๆ ติดต่อประสานงานกับธนาคารทำให้การซื้อขายเป็นไปอย่างราบรื่น ถ้ามีใครสนใจอสังหาฯ ในเชียงใหม่ จะแนะนำให้ซื้อกับคุณธวัลพรแน่นอน"
คุณฐิติพัฒน์
"คุณ Tasawan ให้คำแนะนำเกี่ยวกับทรัพย์ได้ชัดเจนและถูกต้อง ให้บริการอย่างรวดเร็วและเป็นกันเอง มีบริการที่ดี ประทับใจเป็นอย่างมาก"
คุณเขมิกา
"คุณ Tasawan ให้คำแนะนำดี กระตือรือร้น เป็นกันเองดี สนใจที่จะให้ข้อมูลต่างๆ กับลูกค้าดีมาก ถ้ามีโอกาสก็จะใช้บริการต่อไปค่ะ ตั้งใจทำงานดีมากค่ะ"
คุณวัลยา
"คุณ Tasawan มีความตั้งใจในการบริการ สุภาพ และมีมารยาท มี service mind ในการบริการ รู้สึกประทับใจและได้ฝากให้ช่วยตามงานด้านหาผู้เช่าที่มีคุณภาพกับ Acute ต่อไป และคาดหวังในการบริการเหมือนเดิมจากพนักงานขายคุณทัศวรรณ์และ Acute ค่ะ"
คุณลออรัตน์
"คุณ Tasawan ประทับใจในการให้ความช่วยเหลือของคุณทัศวรรณ์มากๆค่ะ เนื่องจากส่วนตัวอยู่ต่างประเทศ ไม่สะดวกในการติดต่อสื่อสาร แต่ได้ทางคุณทัศวรรณ์ช่วยประสานงานและให้ความช่วยเหลือตลอดเวลา ประทับใจในการให้บริการมากค่ะ"
คุณภัทรา
"คุณ Chinnachot เป็นพนักงานดีมาก สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ทุกเรื่อง ติดต่อได้ตลอดเวลา มีความใส่ใจในเรื่องรายละเอียดข้อมูล ผลประโยชน์ที่จะได้รับ คอยดูแลรับ-ส่งเมื่อต้องประสานงานไปด้านนอก สุภาพเรียบร้อย"
คุณอยีตซิงห์
"คุณ Chinnachot สุภาพ อารมณ์ดีเปนกันเอง ช่วยเหลือดีมาก แก้ปัญหาและประสานงานดี ให้ข้อมูลที่ต้องการรวดเร็ว และยังบริการนอกเวลาการทำงานให้ดีมาก"
คุณวารี
"คุณ Tasawan ดูแลต้อนรับ และให้คำแนะนำอย่างเป็นกันเอง สุภาพเรียบร้อย"
Mr.McFarland
"คุณ Tasawan Thank you for answering our million questions. We enjoyed the transaction. You were very accommodating."
คุณบุญชู
"คุณ Chinnachot ให้ข้อมูลดีมาก อีกทั้งความรู้เพิ่ม ทำให้สามารถเอามาเปรียบเทียบกับหลายๆที่ได้"
คุณประดิวลัดดา
"คุณ Tawalporn สุภาพ ตอบคำถามหรือข้อสงสัยของลูกค้าได้ดีมาก ติดตามงานได้ดี เอาใจใส่และแก้ไขปัญหาที่ลูกค้าต้องการ"
คุณภิญญาพัชญ์
"คุณ Tawalporn ดีมาก ให้การต้อนรับที่ดี มีข้อมูลที่ครบถ้วนเป็นประโยชน์มากในการตัดสินใจซื้อค่ะ บริการทั้งก่อนและหลังการขายดีมากค่ะ ถ้ามีเพื่อนหรือญาติสนใจจะซื้ออสังหาริมทรัพย์จะแนะนำให้มาซื้อกับคุณธวัลพรอีกค่ะ"
คุณธัชปชา
"คุณ Tawalporn ดีมากครับ ช่วยเหลือติดต่อให้ตลอดตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ทิ้งกัน มีคำแนะนำดีๆให้ตลอด หากเราต้องการความช่วยเหลือก็จะช่วยด้วยความเต็มใจ ติดตามข่าวสารและประสานงานกับโครงการให้ตลอด"
คุณวริทธิ์
"คุณ Tawalporn มีอัธยาศัย มีการให้บริการดี รวดเร็ว ชัดเจน ให้ข้อมูลห้องชุดโครงการอย่างครบถ้วน ตลอดจนช่วยประสานงานต่างๆ ทั้งด้านสินเชื่อธนาคาร และอธิบายขั้นตอนต่างๆ ในการธุรกรรมการซื้อขายห้องชุดโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี"
คุณพรทิพย์
"คุณ Chinnachot โดยรวมดี พูดจาดีสีหลักการ น่าเชื่อถือ"
คุณจิราภรณ์
"คุณ Adisorn ดูแลดี บริการประทับใจ ประสานงานให้ดีมากและใส่ใจทุกเรื่อง เวลาพบปัญหาสามารถแก้ไขปัญหาได้ ติดตามงานให้ต่อเนื่อง ไม่ทอดทิ้งลูกค้า"
คุณณัชชา
"คุณ Tasawan พนักงานขายมีบริการที่น่าประทับใจมาก มีการบริการที่ดี มีการให้คำแนะนำ และการนำเสนอห้องที่ดีมากและน่าสนใจมาก"
คุณอุฬาริน
"คุณ Tasawan บริการดีค่ะ ยิ้มแย้มแจ่มใส ติดตามงานที่ทำได้ดีมาก โดยรวมดีค่ะ ประทับใจ"
คุณสุดใจ
"คุณ Tasawan ให้บริการลูกค้าและแก้ปัญหาลูกค้าด้วยความใส่ใจและจริงใจ ให้ข้อมูลของบริษัทแก่ลูกค้าได้อย่างชัดเจน ติดตาม และแก้ปัญหาให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ยิ้มแย้มแจ่มใสพูดคุยเป็นกันเอง ใช้น้ำเสียงที่เป็นมิตรท่าทางนอบน้อม ลูกค้ามีความประทับใจในตัวคุณทัศวรรณมาก"
คุณนันทิยา
"คุณ Tawalporn ให้บริการสุภาพ รวดเร็ว และมี service mind ดีมาก"
คุณกุลชีพ
"คุณ Tawalporn ค่อนข้างดีมากเมื่อเทียบกับเซลส์ขายบ้านอื่น ให้บริการตอบคำถามต่างๆได้ดี ตรงไปตรงมาตามความเป็นจริงดี ช่วยแก้ปัญหาต่างๆได้ค่อนข้างดี อัธยาศัยดีมาก ทำงานรวดเร็วดี"
คุณสุรพงษ์
"คุณ Chinnachot ให้ข้อมูลและบริการที่ดีมาก ทั้งยังอำนวยความสะดวกในเรื่องของการขอสินเชื่อ การตรวจความเรียบร้อยบ้านก่อนโอน และยังช่วยประสานงานและบริการหลังโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วได้ดีมาก ในส่วนของบริษัท มีการบริการดี ให้ข้อมูลครบถ้วน ทำให้เกิดการตัดสินใจในการซื้อง่าย และทำให้อยากแนะนำบุคคลที่รู้จักมาใช้บริการ"
คุณสรวิทย์
"คุณ Tawalporn มีอัธยาศัย ให้การต้อนรับ และมีการให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจแก่ลูกค้าเป็นอย่างดี รวมทั้งยังมีการติดตามและให้ความช่วยเหลือลูกค้าหลังการขายในการตอบคำถามและแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นอย่างดี หากมีเพื่อนที่สนใจในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ ผมมีความยินดีที่จะแนะนำให้ติดต่อคุณธวัลพรอย่างแน่นอน"
คุณพงษ์รพี
"คุณ Chinnachot ให้ข้อมูลที่ต้องการ ประสานงานต่างๆให้จนการซื้อ-ขายแล้วเสร็จ ความเอาใจใส่ต่อลูกค้าอยู่ในเกณฑ์ดี"
คุณภัทรศักดิ์
"คุณ Tawalporn “ดูแลดี ติดตาม บริการก่อนและหลังการขาย ดีมากและประทับใจมากครับ โดยเฉพาะคุณธวัลพร บริการดีมากครับ ในส่วนของ แอคคิวท์ เรียลตี้ เชียงใหม่ ทำงานเป็นทีม เป็นระบบดีมากครับ”"
คุณอัคนิตย์
"คุณ Tawalporn ให้บริการดีมาก เอาใจใส่ ให้ข้อมูลได้ครบถ้วน สามารถตอบข้อสงสัยได้ทั้งหมด รวมทั้งรักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้าได้ดีมาก"
คุณธนาดล
"คุณ Tasawan ดีครับ ให้ความช่วยเหลือติดต่อประสานงานดีมากครับ รวมถึงช่วยติดต่อธนาคารต่างๆได้ดี"
คุณพีรวิชญ์
"คุณ Adisorn ติดตามและให้ข้อมูลแก่ลูกค้าตลอด สอบถามและดำเนินติดต่อประสานงานให้ดีมาก"
   
 
+66 (0) 88 268 2000 (Chiang Mai Office)
+66 (0) 2 285 4645 (Bangkok Office)
info@acuterealty-chiangmai.com
   
Testimonials
ค่อนข้างดีมากเมื่อเทียบกับเซลส์ขายบ้านอื่น ให้บริการตอบคำถามต่างๆได้ดี ตรงไปตรงมาตามความเป็นจริงดี ช่วยแก้ปัญหาต่างๆได้ค่อนข้างดี อัธยาศัยดีมาก ทำงานรวดเร็วดี
......................
Thitiporn is friendly and professional. I'va had a wonderful experience renting an apartment through her. She is very quick to respond to all of my questions and concerns and explained everything in great detail.
......................
โดยรวมดี พูดจาดีสีหลักการ น่าเชื่อถือ
......................
มีอัธยาศัย ให้การต้อนรับ และมีการให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจแก่ลูกค้าเป็นอย่างดี รวมทั้งยังมีการติดตามและให้ความช่วยเหลือลูกค้าหลังการขายในการตอบคำถามและแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นอย่างดี หากมีเพื่อนที่สนใจในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ ผมมีความยินดีที่จะแนะนำให้ติดต่อคุณธวัลพรอย่างแน่นอน
......................
การทำงานของพนักงานและผู้บริหารทำงานเป็นมืออาชีพ ทุกอย่างชัดเจน ถูกต้อง เอาใจใส่ลูกค้า และเป็นมิตรดี สรุปประทับใจในการบริการ และการซื้อขายครั้งนี้
......................
ดีมาก ให้การต้อนรับที่ดี มีข้อมูลที่ครบถ้วนเป็นประโยชน์มากในการตัดสินใจซื้อค่ะ บริการทั้งก่อนและหลังการขายดีมากค่ะ ถ้ามีเพื่อนหรือญาติสนใจจะซื้ออสังหาริมทรัพย์จะแนะนำให้มาซื้อกับคุณธวัลพรอีกค่ะ
......................
พนักงานขายมีบริการที่น่าประทับใจมาก มีการบริการที่ดี มีการให้คำแนะนำ และการนำเสนอห้องที่ดีมากและน่าสนใจมาก
......................
พนักงานขายบริการดีมาก การพูดจาไพเราะ เข้าใจอธิบายในรายละเอียดของโครงการได้เข้าใจ และประทับใจในทุกจุด ให้คำแนะนำต่างๆ ได้ดีมาก รวมทั้งประสานงานให้เกิดความราบรื่นและเรียบร้อย ประทับใจมากๆ ค่ะ
......................
ดีมากค่ะ ดูแลดีมาก เป็นกันเอง เข้าใจลูกค้า ช่วยแก้ปัญหาได้ดีมาก ติดต่อประสานงานดี สุภาพเรียบร้อย ติดตามผลดี ช่วยอธิบายขั้นตอนต่างๆ ได้เข้าใจ ทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจซื้อ
......................
ให้ข้อมูลดีมาก อีกทั้งความรู้เพิ่ม ทำให้สามารถเอามาเปรียบเทียบกับหลายๆที่ได้
......................
read more testimonial...
» Want to Buy or Rent
» Want to Sell or Rent out
» FAQ
» TAX Calculation
» One Stop Service
» Useful Links
» How to Exchange Link with us
» Link Exchange
» Properties Tips
» Subscribe Newsletter
» Recommend to your friend
» Site Map
» Professional Real Estate Agent
 
 
My List
(0)
 
   
Want to Buy / Rent CLICK HERE ACR Mail | ACR Group Mail
» Condo for Sale in Chiang Mai
» House / Townhouse for Sale in Chiang Mai
» Land for Sale in Chiang Mai
» Condo for Rent in Chiang Mai
» House / Townhouse for Rent in Chiang Mai
» Land for Rent in Chiang Mai
» Home Office for Sale in Chiang Mai
» Shophouse for Sale in Chiang Mai
» Factory / Warehouse for Sale in bangkok
» Home Office for Rent in Chiang Mai
» Shophouse for Rent in Chiang Mai
» Factory / Warehouse for Rent in Chiang Mai
Acute Realty Co., Ltd 216/65 L.P.N. Tower 15th Floor, Nanglinchee Rd., Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120 Tel: 02-285-4645, FAX: 02-285-4644
Copyright © 2000-2010 AcuteRealty.com, All Rights Reserved, disclaimer